Læsø, en af Danmarks smukkeste øer, er ikke kun kendt for sine saltminer og karakteristiske tangtage, men også for sin rige og forskelligartede dyreliv. Øens unikke økosystemer, der spænder fra skovområder og enge til strandenge og kystnære habitater, giver et hjemsted for en bred vifte af dyr, der trives i deres naturlige omgivelser.

Rovfugle og havfugle

Læsø er et paradis for fugleentusiaster, især fordi øen ligger langs de vigtige flyveruter for adskillige fuglearter. Rovfugle som tårnfalk, musvåge og fiskeørn kan ofte ses svævende over øens marker på jagt efter bytte. På kysten og de omkringliggende øer yngler skarver, måger og strandskader, mens vadefugle som strandskader og rødben kan ses fouragere ved tidevandszonen.

Vilde dyr på land

Skovområderne på Læsø er hjemsted for en række forskellige pattedyr, herunder rådyr, harer og egern. Disse dyr trives i de skovklædte områder, hvor de kan finde tilstrækkelig beskyttelse og føde. I de åbne marker og enge kan man også støde på markmus, ræve og andre mindre dyr, der tilpasser sig de landlige omgivelser.

Livet i havet

Læsøs kystlinje og omkringliggende farvande er fyldt med en overflod af marine livsformer. Fisk som torsk, sild og fladfisk svømmer i de kølige farvande, mens krabber og rejer kryber langs havbunden. Tangskove, der findes langs kysten, giver et levested for diverse marine arter og bidrager til økosystemets sundhed og stabilitet.

Et af de dyr der lever i havet omkring Læsø er jomfruhummeren. Når disse fanges, sendes nogen af dem til Nordisk – Naturens forråd i Frederikshavn, hvor de bliver lavet til den skønneste jomfruhummersuppe. Suppen fyldes på flasker som du kan købe hos Løvegårdens glutenfri webhop og gårdbutik. Bestil her: https://www.loevegaarden.dk/vare/jomfruhummersuppe/ eller kør ind forbi gårdbutikken på Torstedvej 82, 9541 Suldrup, hvis du ønsker at smage den fantastisk skønne jomfruhummersuppe.

Truede arter og naturbevarelse

Selvom Læsøs dyreliv er rigt og mangfoldigt, står nogle af øens arter over for trusler som følge af habitatødelæggelse, klimaforandringer og menneskelig aktivitet. Derfor er der blevet taget initiativer til at beskytte og bevare øens naturlige habitater gennem naturforvaltningsprogrammer og bevaringsprojekter.

Oplevelser for natur- og dyreelskere

For besøgende, der ønsker at udforske Læsøs dyreliv, er der en række muligheder. Vandreture gennem øens skove og enge giver mulighed for at spotte vilde dyr i deres naturlige omgivelser, mens fuglekiggeri ved kysten og fuglereservater kan give en enestående mulighed for at observere sjældne og truede fuglearter.

Læsøs dyreliv udgør en vigtig del af øens unikke naturarv. Fra majestætiske rovfugle og farverige havfugle til sky pattedyr og livlige marine arter, byder øen på en oplevelse af naturmangfoldighed, der er værd at udforske og værne om. Med fortsatte bevaringsindsatser og bæredygtig forvaltning kan Læsø forblive et skatkammer af dyreliv for kommende generationer at nyde.